Тазобедрен покрив - характеристики на дизайна, правила за проектиране и конструкция (85 снимки)

Комфорт, уют, безопасност – това са основните епитети, с които всеки би искал да характеризира своя дом и в много отношения тези характеристики се определят от правилния избор и разположение на покрива. Когато избирате вида на бъдещия покрив за себе си, разглеждайки страниците на тематични сайтове или списания, обърнете внимание на снимката на бедрени покриви - красив, практичен и удобен дизайн.

Това обаче е най-отнемащият време вариант във всички отношения, но ще изплати повече от всичките ви разходи за материали и труд.

Какви са основните тайни и какво трябва да знае този, който реши да изгради такъв покрив? В този преглед ще се опитаме да разкрием тези точки, те със сигурност ще бъдат запомнени.

Общо разположение на бедрен покрив

Тазобедреният покрив е двускатна конструкция, т.е. с четири наклонени равнини, две от които са направени под формата на триъгълник - така наречените "хълбоци", и две - под формата на трапец. Благодарение на четирите наклонени равнини се осигуряват оптимални валежи. На такъв покрив не се натрупва сняг, той винаги, по всяко време на годината, остава чист.

Но именно четирите равнини правят технологията за изчисляване и последващо монтиране на такъв покрив много по-трудна в сравнение с други видове.

Важно е да се отбележи още една особеност: къщите с бедрен покрив имат най-рационализираната форма от всички страни, което от своя страна позволява на завършената сграда да издържа много по-добре на натоварванията от вятър и това важи за райони със силни ветрове.

Основните елементи в дизайна на тазобедрения покрив са:

  • Носещата ос е горната греда на билото. По правило центърът на гредата на билото съвпада с центъра на целия покрив и центъра на сградата;
  • Ъглови наклонени греди, изпъкнали като основни носещи елементи и свързващи "коня" - греда на билото с ъглите на конструкцията;
  • Къси греди "крака", свързващи ъгловите греди към ъгъла на сградата или Mauerlat. Техният брой зависи от площта на покрива;
  • Обикновена фермена рамка, свързваща "коня" с носещата стена на сградата или Mauerlat. Три такива греди са монтирани от всяка страна и като цяло - шест броя;
  • Междинна фермена рамка, закрепена от едната страна към греда на билото, а от другата към Mauerlat. От страните на бедрото такива греди не са монтирани.

Има няколко различни конструктивни характеристики на разглежданите видове покриви, а именно:

Тип половин ханш. В такъв покрив има вертикални фронтони, в които по правило са монтирани прозорци. Тази така наречена "холандска" опция е подходяща за малки сгради. В този случай крайните челни страни се отчупват и не достигат до самия корниз.

Тип палатка. Такъв покрив се характеризира с липсата на греда на билото и всички страни се събират в една точка - получава се форма под формата на тетраедрична пирамида. По правило този тип бедрен покрив се използва в случай на квадратна сграда.

Счупен, тип мансарда. Тазобедреният покрив е най-сложен по форма и технология. По принцип формата може да варира значително, площта и броят на равнините могат да бъдат различни и това усложнява проектирането и монтажа на такъв покрив.

Класически тип.Формата, която има два върха, е комбинация от два триъгълни фронтона и странични склонове под формата на трапец.

Така че, както можете да видите, тазобедреният покрив е сложна техническа конструкция и успехът на цялата работа зависи от това колко добре е планирана.

Самоизграждане на бедрен покрив

Отговаряйки на въпроса - как сами да направите тазобедрен покрив, отбелязваме: ако нямате достатъчно знания и опит в областта на строителството, по-добре е да се свържете със специалисти или строителни организации. В случай, че решите да направите всичко сами, подходете към този въпрос с цялата отговорност и внимателно се подгответе теоретично.

Технологията на изграждане на тазобедрени покриви е сложна, има много неочевидни аспекти, които просто трябва да знаете и да вземете предвид.

Преди да започнете каквито и да е подготвителни работи и самата инсталация, е необходимо да извършите правилното изчисление на тазобедрения покрив. Това трябва да се направи, като се вземат предвид всички фактори: площта на сградата, външните фактори, височината на сградата, индивидуалните характеристики и др.

Ако вие сами не сте готови за този вид работа, потърсете помощ от специалисти или изучавайте тематична литература.

Може да се препоръча да видите готовите чертежи на бедрени покриви на специализирани интернет ресурси. Трябва ясно да разберете какво и как да правите. Определете целия работен план, подгответе всички материали и аксесоари. Всички монтажни работи трябва да се извършват в строго съответствие със строителните норми и изискванията за безопасност.

Снимка бедрен покрив


Също така препоръчваме да посетите:

Препоръчваме да прочетете:

Термостат на батерия - съвети за избор